x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

เครื่องวัดแอลกอฮอล์สำคัญแค่ไหน

เครื่องวัดแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์สำคัญแค่ไหน

นับว่าการตรวจแอลกอฮอล์ในต่างประเทศมีมาช้านานแล้วเพื่อวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดว่าสูงเกินไปที่สามารถควบคุมสติตัวเองได้อยู่ไหม เพื่อลดการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในทุกๆด้าน อาทิ เช่น อุบัติเหตุทาง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์และอื่นๆอีก แต่ประเทศไทยพึ่งนำเทคโนโลยีนี้เข้ามามีบทบาทในสังคมสมัยก่อนการดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยมาช้านาน(ปัจจุบันก็เช่นเดิม) บางก็เข้าสังคม บางก็เข้ากับเพื่อน แต่ผลลัพท์ที่เกิดหลังจากดื่มแล้วนับว่ามีแต่เรื่องที่ เศร้า เสียใจ ร้องไห้ บางคนถึงกับจิตตกเลยก็มี นั้นก็คือ ‘อุบัติเหตุ’ ที่ตามมา อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เมาแล้วหลับ ซึ่งแปลได้ว่า ขณะกำลังขับขี่ อยู่นั้นเอง ไม่แปลกเลยครับ ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ขึ้นมา เพราะร้อยละ 80 % เสียชีวิตเพราะขับขี่ทั้งนั้น   ดังนั้นกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆจึงร่วมมือกันและมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยและได้มีการนำเข้าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือที่เรียกกันว่า"เครื่องวัดแอลกอฮอล์"ในปัจจุบันซึ่งทำให้คนไทยเกรงกลัวกฏหมายในการดื่มมากขึ้นเพราะในปัจจุบันการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่สามารถตรวจสอบได้แล้วและหากตรวจพบจะทำการดำเนินคดีทางกฏหมายและให้ประพฤษตัวให้เป็นประโยชน์โดยการไปทำดีเพื่อสังคมโดยระบุระเวลาทำให้คนเกรงกลัวกันมากซึ่งในปัจจุบันสามารถลดอัตราผู้เสียชีวิตจากการขับขี่ไปได้มากซึ่งในปัจจุบันการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เป็นที่แพร่หลายมากโดยแต่ละประเทศได้หันมาใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานขนส่งสินค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะหน่วยงานเล็ก-ใหญ่เริ่มนิยมกันอย่างแพร่หลาย

ดังนั้นการตรวจแอลกอฮอล์จึงมีความสำคัญดังนี้

1.เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

2.เพื่อให้คนที่กระทำผิดเกรงกลัวกฏหมายกันมากยิ่งขึ้น

3.ไว้เป็นที่เตือนใจผู้ที่คิดจะดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ

4.ใช้ตรวจสอบคุณภาพพนักงานก่อนการเข้างาน

5.ใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์เพื่อยืนยันค่าแอลกอฮอล์ในร่างกาย

TKALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน