x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

รู้ไหมว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์มีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติความเป็นมาเครื่องวัดแอลกอฮอล์

รู้ไหมว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์มีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติความเป็นมาของเครื่องวัดแอลกอฮอล์การศึกษาการวัดแอลกอฮอล์มีการศึกษามานานกว่า 150 ปีขึ้นไป ผู้ที่คิดค้นเป็นคนแรกคือ Francis Edmund Anstie ชาวประเทษอังกฤษ และเขาศึกษาพบว่า แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป จะสามารถพบบางส่วนได้ในลมหายใจ และปัสสาวะ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส จะพบในสมหายใจของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป น้ำลาย ปัสสาวะ และเหงื่อ และหลังจากนั้นได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนศึกษาและวิจัยเป็นอย่างมาก

ในระยะแรก ของการวิคราะห์ปิมาณแอลกอฮอล์จะใช้วิธีเก็บ ตัวอย่างจากเลือดของผู้ดื่ม แอลกอฮอล์ และ ปัสสาวะแต่ปัญหาของการตรวจวัดแบบนี้คือ ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ ทราบผลช้า และที่สำคัญคือ ไม่สามารถสื่อไปถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายของผู้ที่ดื่มด้วยเช่นกัน เพราะงั้นได้มีการนำวิธีการตรวจด้วยลมหายใจมาใช้ในช่วงของปี 1930-1953 ได้มีการคิดค้นเครื่องวัดแอลกอฮอล์ขึ้นมาโดยเป่าด้วยลมหายใจ และพัฒนาเครื่องมือจำพวกนี้ออกมาเรื่อยๆเป็นรุ่นต่างๆกันออกไปปัจจุบัน การพัฒนาเครื่องวัดนี้ เพื่อออกแบบให้เครื่องสามารถวัดได้เฉพาะแอลกอฮอล์ชนิดที่เป็น Ethyl อย่างเดียว เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ แบ่งตามลักษณะของเครื่องได้เป็นสองประเภท คือ

1.แบบพกพา ติดตัวสบาย ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการจำใช้

2.แบบประจำที่ ใช้งานสะดวก

ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบตรวจคัดกรอง แยกผล

2.เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจแบบตรวจยืนยันผล

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ แบบตรวจคัดกรอง เป็นเครื่องที่ใช้ในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจเข้าเครื่องวัด ผลที่แสดงจะเป็นตัวหนังสือว่าเกิน หรือไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ เช่น แสดงเป็น pass หรือ Fail หรืออาจแสดงเป็นตัวเลขก็ได้

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์แบบตรวจยืนยันผล เป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่าลมหายใจเข้าเครื่องวัด ผลที่ได้จะแสดงเป็นตัวเลขว่ามีปริมาณในหน่วย mg/100ml เช่น 50 mg/100ml (แสดงว่า ในเลือด 100 มิลลิลิตรมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ 50 มิลลิกรัม) เป็นต้น

TKALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน