x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

วิธีลดปริมาณการของผลตรวจแอลกอฮอล์ที่ได้ผลจริง

วิธีลดปริมาณการของผลตรวจแอลกอฮอล์ที่ได้ผลจริง

วิธีลดปริมาณการของผลตรวจแอลกอฮอล์ที่ได้ผลจริง

ทำอย่างไรจะลดโอกาสตรวจสอบ จากที่กล่าวมาแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในหลายๆครั้ง สร้างความเสียหายแก่ผู้คนรอบข้างและแน่นอน อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราเองก็ได้ และดังนั้นการป้องกันที่จะเกิดขึ้นนี้ทางที่ดีที่สุดควรดื่มให้น้อยที่สุดและคุมสติของตัวเองได้ ไม่เมา ไม่เกิดอาการมึน แต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่ดื่ม ถ้าหากหลีกไม่ได้จริงๆ และต้องขับรถกลับบ้าน ควรจะทำดังนี้

  1. งดการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 นาที ก่อนการขับขี่หรือควบคุมรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ และไม่ควร รับประทานยา หรือใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากก่อนการขับรถเพราะอาจมีผลต่อการตรวจวัดได้
  2. อย่างน้อยในเวลาซัก 10 นาทีที่ก่อนการถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ ไม่ควรสูบบุหรี่ เนื่องจากกลิ่นบุหรี่จะสะสมในเครื่องวัด ทำให้เครื่องเสียได้ และกลิ่นบุหรี่ยังอาจเป็นที่น่ารังเกียจของผู้ที่จะใช้ต่อไปอีกด้วย
  3. หากถูกเรียกเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์ ก่อนท่านจะเป่าลมหายใจเข้าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจจะ ต้องแน่ใจว่า หลอดเป่าที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ที่ได้ทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) แล้วเท่านั้น


และในกรณีที่ถูกตรวจแล้วพบว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 50 mg% หรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่มากนัก และผู้ที่ถูกตรวจไม่แน่ใจในผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ หรือคิดว่าตัวเองไม่เมาเหล้าถึงขนาดนั้น ผู้ที่ถูกตรวจมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่จะร้องขอการตรวจพิสูจน์ได้โดยวิธีการตรวจจากปัสสาวะ และตรวจวัดจากเลือด โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจวัด ซึ่งการตรวจวัดนี้จะกระทำภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม กฎหมาย

 

ตัวอย่างตรวจจับแบบต่างที่ใช้ในการวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ มีด้วยกัน 4 แบบคือ

  1. แบบ Colorimeter ใช้หลักการเปลี่ยนสีของ Potassium Dichromate จากสีเหลือง ถ้าได้รับไอของแอลกอฮอล์ จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งทำให้รู้ว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายความเหมาะสม ใช้ทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ใช้ได้ครั้งเดียว
  1. แบบ Semiconductor ใช้หลักการไอของแอลกอฮอล์ไปจับ Semi-conductor ทำให้ความต้านทานเปลี่ยนแปลงและตรวจจับ

ความเหมาะสม ใช้ทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ แต่ความเที่ยงตรงไม่ดี ไม่แนะนำ

  1. แบบ Fuel cell เป็นแบบเซลไฟฟ้าเคมี(Electrochemical Fuel cell) เมื่อไอของ แอลกอฮอล์ถูกดูดซับโดย cell จะทำให้เกิดปฎิกิริยากลายเป็นกรดอะเซติคและเกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นสัดส่วน โดยตรงกับปริมาณแอลกอฮอล์ความเหมาะสม มีความถูกต้องดี มีความจำเพาะต่อการวัด Ethyl alcohol เครื่องมี ขนาดเล็กพกพาได้ ราคา 42,600 บาท เมื่อปี2547 (ครม.อนุมัติจัดซื้อ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน)
  1. แบบ Infrared Absorption อาศัยหลักการที่แสง Infrared จะถูกดูดซับมากน้อยเท่าใดขึ้นกับระดับความเข้มข้นของไอแอลกอฮอล์ความเหมาะสม มีความถูกต้องดี มีความจำเพาะต่อการวัด Ethyl alcohol แต่เครื่องมีขนาดใหญ่ราคาสูงเหมาะใช้สำหรับใช้ประจำที่

TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน