x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

ดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประโยชน์ก็สามารถทำได้ด้วยนะ

ดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประโยชน์ก็สามารถทำได้ด้วยนะ

ดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประโยชน์ก็สามารถทำได้ด้วยนะ

เราจะมีวิธีการดื่มแอลกอฮอล์ยังไงไม่ให้มีโทษต่อร่างกายมากเกินไปแล้วถ้าเราวางแผนวิธีการดื่มที่ดีก็จะทำให้มีประโยชน์อีกด้วยโดยรายละเอียดมีดังนี้

1.การดื่มสุราของคุณผู้ชายให้ดื่มสุราได้ระหว่าง 1-2 หน่วยต่อวันเท่านั้น

2.สำหรับคุณผู้หญิงให้ดื่มสุราได้แค่ระหว่าง 1 หน่วยต่อวันเท่านั้น

3.ถ้าสำหรับผู้ที่ดื่มสุราในจำนวนที่มากกว่า 14 หน่วยต่อสัปดาห์หรือมีการดื่มครั้งละ 4 หน่วยสำหรับคุณผู้ชาย ในส่วนของคุณผู้หญิงที่มีการดื่มในจำนวนที่มากกว่า 7 หน่วยต่อสัปดาห์หรือมีการดื่มครั้งละ 3 หน่วยสุรา จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

4.ในข้อความที่กล่าวมาเบื้องต้น คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงควรประเมินตัวเองว่าการดื่มของท่านมากกว่าหรือไม่ ลองพิจารณาลดปริมาณสุราที่ดื่มต่อวันลงจะทำให้ไม่ก้อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ตามมา ความแตกต่างของปริมาณสุราในของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมาจากดังต่อไปนี้

        - ขนาดและน้ำหนักของคุณผู้ชาย

        - ปริมาณน้ำในร่างกาย

        - ความสามารถในการสันดาปสุรา

การที่เราดื่มสุราที่ไม่เกินกำหนด แม้ว่าจะมีการดื่มสุราจะนานๆครั้ง การดื่มก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ขับรถ การดื่มสุราไม่เหมาะสำหรับสตรีที่มีครรภ์และเด็ก


ประโยชน์ของการดื่มสุรา

คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณที่กำหนดจะมีชีวิตยาวกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุราเลย เพราะสุราจะเพิ่มไขมัน HDL ซึ่งมีส่วนช่วยให้หลอดเลือดแข็ง และยังคอยป้องกันการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย การที่เราดื่มสุราก็มีประโยชน์เมื่อคุณคิดที่จะเริ่มเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบ ของผู้ชายจะเริ่มเสี่ยงเมื่ออายุเข้าสู่ 40 ปี ส่วนผู้หญิงจะเสี่ยงเมื่อเข้าสู่วัยทอง การดื่มควรจะดื่มปริมาณที่น้อยวันละ 1-2 หน่วย บางท่านที่ไม่อยากดื่มสุราที่สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดตีบก็หันมาออกกำลังกายสม่ำเสมอแทน การงดบุหรี่ และการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคได้

 

ผลของการดื่มสุราต่อสุขภาพ

ผลกระทบสำหรับผู้ที่ดื่มสุราที่เป็นอาการเรื้อรังจะมีอายุที่สั้นลงเฉลี่ย 10-14 ปี แต่ถ้าผู้ที่ดื่มตามกำหนดจะมีอายุยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มสุราเลย เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเริ่มดื่มก็จะมีปัจจัยที่เสียงต่อโรคหัวใจ บางท่านได้แนะนำให้เริ่มดื่มหลังอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ผลเสียถ้าดื่มเข้าไปจนเกินขนาดอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ และการที่ดื่มสุรามากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย

TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน