x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

อยากเลิกดื่มเหล้าจะเลิกได้อย่างไรดี

อยากเลิกดื่มเหล้าจะเลิกได้อย่างไรดี

อยากเลิกดื่มเหล้าจะเลิกได้อย่างไรดี

ใน กลุ่มผู้ที่ดื่มสุราและมีผลกระทบต่อไปในอนาคต ควรที่จะมีการแนะนำวิธีการเปลี่ยนแปลงการดื่ม หรือการเลิกดื่มเพื่อช่วยไม่ให้มีปัญหาบานปลาย วิธีการลดหรือการเลิกการดื่มสุรานั้นเราควรมีจุดมุ้งหมาย มีการตั้งเป้าจะลดการดื่มเหลือเท่าไหร่ หรือไม่ดื่มเลย จากนั้นเราควรมีการวางแผนที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น ที่จะไม่ไปสังสรรค์กันต่อที่บาร์หลังเลิกงาน การวัดปริมาณการดื่มที่บ้านโดยมีการบันทึกลงปฏิทิน หรือเปลี่ยนจากการดื่มสุรามาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในวิธีต่างๆที่กล่าวมาเราควรมีการประเมินผลตัวเองว่าได้ปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้หรือไม่ และถ้าแผนการปฏิบัติไม่เป็นดังที่ว่าไว้ เราจะมีการจัดการอย่างไรต่อไป เราควรหาบุคคลที่ใกล้ตัวหรือเพื่อนที่ไม่ดื่มเหล้าเข้ามาช่วย บ่อยครั้งที่ไม่เป็นตามแผนที่วางไว้ที่จะลดการดื่ม ให้กลับไปพยายามในจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คือให้เรานึกถึงผลเสียที่จะตามมาทั้งทางจิตใจและสังคม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและตั้งเป้าหมายในการดื่ม วางแผนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจะเลิกหรือลดการดื่มลง ซึ่งถ้าเราปฏิบัติซ้ำๆเรื่อยๆและสามารถลดการดื่มหรือการเลิกดื่มลงก็จะทำให้ เราประสบความสำเร็จ แถมเรายังช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ ถึงแม้ว่าบุคลนั้นจะยังไม่ได้เกิดโรคหรือเข้าเกณฑ์เสี่ยงต่อการติดสุราก็ตาม

 

     ในส่วนของผู้ที่ดื่มสุราจนถึงขั้นติด หรือการดื่มในทางที่ผิด เราจะมีการรักษาลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับผู้ที่ยังไม่เข้าขั้นติดที่กล่าวมา ข้างต้น การพิจารณาเป็นพิเศษเช่น การให้ยาใช้ที่เกิดจากการถอนอาการที่เกิดขึ้นนั้นเอง การให้ยาแบบนี้เรียกว่า“ช่วงล้างพิษ” อาการของผู้ที่ได้รับการรักษาที่ทำการเลิกหรือลดการดื่มอย่างทันทีทันใด เราควรมีการปรึกษาแพทย์ในช่วงที่รับการรักษาถอนยา ลักษณะอาการที่จะเกิดเช่น มือสั่น ชัก อาการประสาทหลอน สับสน และยังทำเช็คร่างกายเพื่อตรวจหาโรคอื่นที่มาจากการดื่มสุราเป็นประจำอีกด้วย โรคที่มาจากการดื่มสุราอย่างหนักหรือการดื่มเป็นประจำ เช่น ความดันสูง หรือโรคตับ แล้วยังมีตัวยาเพิ่มเติมที่สามารถช่วยลดให้การดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณลดลง และช่วยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาที่จะได้ผลดีที่สุด

 

ระยะของการรักษาที่จะประสบความสำเร็จแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี้
1.ระยะเวลาของการเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายก็เป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้านจิตใจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แน่วแน่เตรียมพร้อมกับการลดการดื่ม

2.ระยะเวลาถอนพิษสุรา ระยะนี้จะเป็นการใช้ยาเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการถอนสุรา ในขณะงดดื่มหรือลดอาการลดแดง

3.ระยะ เวลาป้องกันการดื่มซ้ำ การป้องกันการดื่มซ้ำเราควรมีจิตใจที่แน่วแน่การที่จะงดดื่มอย่างน้อย ต้องอยู่ในเวลา 6-12 เดือน ถึงจะสามารถเลิกได้เด็ดขาด

4.ระยะ เวลาติดตามผลงาน เป็นช่วงที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ลดการดื่มอย่างต่อเนื่อง และใช้ชีวิตใหม่ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ แรงจูงใจที่ดีก็มาจากครอบครัว ในส่วนช่วยอย่างมากในการช่วยเหลือ และให้กำลังใจผู้ป่วย

 TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน