x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

คนไทยกับการบริโภคแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมแบบไหน

คนไทยกับการบริโภคแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมแบบไหน

คนไทยกับการบริโภคแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมแบบไหน

คนไทยกับเหล้าหรือแอลกฮอล์ มีการบริโภคมานานมากตั้งแต่ยุคไหนๆแล้ว โดยมักจะดื่มในเทศกาลและวาระสำคัญต่างๆ และมีความเชื่อว่า การดื่ม คือ การรักษาสุขภาพ เช่น ยาดอง โดยเอายามาผสมกับสุรา คนไทยเชื่อว่า ช่วยบำรุง ร่างกาย บำรุงโลหิต รักษาอาการป่วยได้เป็นอย่างดีทำให้เจริญอาหาร แต่ความจริงแล้ว ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในยาดองนั้นมีค่อนข้างสูง เพราะงั้นการดื่ม ยาดอง ก็คือการดื่มเหล้าหรือ สุรานั้นเองในบางครั้งจะพบทัศนคติของคนไทยที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่ส่งเสริมการดื่มโดยไม่รู้ตัว เช่น การวางขวดสุราไว้ในห้องรับแขกตามบ้าน ในงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานฉลองตามประเพณีต่างๆ มักจะพบเห็นการดื่มสุรากันเป็นเรื่องปกติ

แหล่งข้อมูลากสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป เริ่มมีการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นและอีก 5 ปี ต่อมา ประชากรไทยอายุน้อยลงๆและเริ่มมีการทำตามแบบผู้ใหญ่ คือเริ่มการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นเฉลี่ยปีละ 260,000 คน จากสถิติของกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ปริมาณการบริโภคนั้น เพิ่มขึ้นมากจาก 10.7 ลิตรต่อคนและต่อปีต่อมาโดยเครื่องดื่มประเภทเบียร์และเหล้าองุ่น มีปริมาณการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าชนิดอื่น ภาคที่มีการบริโภคแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยผู้ชายจะบริโภคมากกว่าผู้หญิง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันที่คนในชนบทจะบริโภค เหตุผลจากการที่คนไทยชอบดื่มแบ่งแยกระหว่าง ชาย กับ หญิง ผู้ชายนั้น อยากทดลอง รองลงมาคือเพื่อนชวนดื่มเลยดื่ม สำหรับของผู้หญิง เพื่อเข้าสังคม กับ ทดลองว่ามันเป็นยังไง และ ดื่มเพื่อสุขภาพ แต่ผู้ชายจะเริ่มดื่มในอายุที่น้อยกว่า ผู้หญิง และเหตุผลหลักๆที่ทั้งชายและหญิงไม่เลิกดื่มคือ การสังสรรค์ เข้าสังคม เดียวเพื่อนล้อ เพื่อความสนุกสนานในวงเหล้า ทำให้ได้ข้อสังเกตว่า ผู้ที่ดื่มสุราโดยไม่คิดจะเลิกดื่มนั้น อาจไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังตกอยู่ในสถานะ ติดสุรา ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม

TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน