x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

เสียสุขภาพได้ง่ายๆหากยังคิดจะดื่มแอลกอฮอล์

เสียสุขภาพได้ง่ายๆหากยังคิดจะดื่มแอลกอฮอล์

เสียสุขภาพได้ง่ายๆหากยังคิดจะดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนมากของผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะเริ่มมีอายุสั้นลง ตั้งแต่ 10-14 ปี แต่ถ้าดื่มตามกำหนดอายุเฉลี่ยจะยาวกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มถ้าเริ่มดื่มตั้งแต่ตอนมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ แนะนำให้ดื่มหลังอายุ 60 ปี ขึ้นไป แต่ถ้าดื่มเกินขนาดจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนี้


เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

   ผู้ที่ดื่มเกินกว่า 3 ปริมาณของแอลกอฮอล์หรือดื่มทุกวันจะมีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะกับผู้ที่อายุมากหากดื่มมาก ความดันจะสูง ยิ่งดื่มยิ่งสูง และเมื่อความดันโลหิตสูงเกินปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจได้ และโรคหลอดเลือดสมอง ใครที่ดื่มเกิน 8 หน่วยของแอลกอฮอล์ในแต่ละวันจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2 เท่าตัวและผู้ที่ดื่มมากๆจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวาย

จากการที่ศึกษากับผู้ป่วนจำนวนหนึ่งพบว่าคนที่ดื่มไม่มากหรือขนานปานกลาง จะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ดื่มมากและผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่การจะช่วยลดอัตราการตายควรดื่มหลังอายุ มากกว่า 65 ปี ขึ้นไปและมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ชนิดของแอลกอฮอล์ที่ลดอัตราการตายได้ดีคือพวกไวน์ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ดื่มจำพวกไวน์มักจะสูบบุหรี่น้อยกว่าพวกที่ดื่มแอลกอฮอล์ และได้รับสารอาหารครบถ้วนกว่า มีคำอธิบายว่าทำไมแอลกอฮอล์จึงลดอัตราการเกิดโรคหัวใจโดยปกติแล้วการเกิดโรหลอด เลือดหัวใจตีบตันจะต้องมี 1การที่หลอดเลือดแดงตีบ 2มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดง 3ลิ่มเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ แอลกอฮอล์จะช่วยโดยป้องกันการหดตัวของหลอดเลือด ป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือด และทำให้ลิ่มเลือดละลายเร็วแต่ท่านควรชั่งน้ำหนักอยู่เสมอๆหากดื่มมากเกินไปที่ร่างกายจะรับไหม จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น สำหรับท่านที่ดื่มเยอะพอสมควรก็แนะนำให้ลดปริมาณลงเท่าที่กำหนด


ผลของแอลกอฮอล์ต่อการทำงานของสมอง

ผู้ที่สูงอายุจะมีปัญหาด้านความจำกับการที่อาจจะหลงๆลืมๆและความคิดการอ่าน หากดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลทำให้สมองฝ่อก่อนวัยที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะสมองส่วนหน้า frontal lobes ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดอ่าน และหากดื่มมากเกินไป จะทำให้การทรงตัวเสียมากขึ้นทั้งๆที่การทรงตัวของผู้สูงอายุไม่ดีอยู่แล้ว


แอลกอฮอล์ทำให้น้ำหนักเกินได้นะ

แอลกอฮอล์นั้นก็มีพลังงาน เช่นเบียร์หนึ่งแก้วให้พลังงาน 95 กิโลแคลอรี หากคุณอ้วนคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

เป็นต้นกำหนดของอุบัติเหตุ
สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปมากจนเกินที่จะคุมสติอยู่มักจะกลับไม่ถึงบ้านอาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อนและด้วยเหตุนี้อุบัติเหตุจะเกิดมากกว่าเดิม เมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2 หน่วยก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่า ผู้ที่ดื่ม 4 หน่วยแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยง 7 เท่า นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงภายในบ้าน กับครอบครัว ญาติ พี่น้อง หรือ กับ ผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนนด้วย


สาเหตุหลักๆของโรคตับคือแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ส่วนมากจะมีสารที่ทำให้เกิดโรคตับได้หลายอย่างมาก เช่นไขมัน จับที่ตับ Fatty liver พบได้บ่อยเมื่อเลิกแอลกอฮอล์ก็จะกลับมาปกติ และ ตับอักเสบ ร้อยละ 10-35 ของคนที่ดื่มมักจะตรวจพบโรคนี้ ร้อยละ 10-20 จะเป็นตับแข็ง สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่รับประทานอาการจะมีโอกาสเป็นตับแข็งและมะเร็ง ตับ การรักษาที่ดีควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหว หรือ ควรงดการดื่มไปเลย

ผลของแอลกอฮอล์กับการทำงานของสมองและการนอนหลับ
ผลของแอลกอฮอล์ต่อผู้ที่ดื่มจะมีผลต่อสมองทุกส่วน อาจจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้า สับสน บางรายอาจจะทำให้เกิดอาการโรคจิต และหลอดเลือดสมองแตก การนอนหลับจึงสำคัญสำหรับสิ่งที่มีชีวิต ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนจะทำให้หลับง่ายเนื่องฤทธิ์กดประสาทของแอลกอฮอล์ หลังจากนอนไปหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการตื่นบ่อยและหลับยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะ เกิดอาการได้ง่ายและมากกว่าคนหนุ่ม และหากตื่นมาจะทรงตัวไม่ดีนักอาจจะล้มลงทำให้กระดูกหักก็ได้ และส่วนมาก จะเพลียและง่วงในตอนกลางวัน และสำหรับใครที่ดื่มก่อนนอน 6 ชม จะตื่นได้ง่ายและหลับยาก

 
รู้ไหมแอลกอฮอล์มีผลเสียต่อฮอร์โมน
แอลกอฮอล์ทำให้การสร้าง ฮอร์โมนเพศหญิง สูงจึงทำให้เกิดสมรรถภาพทางเพศลดลงผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นานจะทำให้เกิดโรคกระดูกจาง กล้ามเนื้อรีบ คันปริเวณผิวหนัง

สำหรับผู้หญิงที่คิดจะดื่มดื่มแอลกอฮอล์
สำหรับท่านผู้หญิง ทั้งหลาย ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เลยอย่างนิ่งเพราะผู้หญิงมีระดับแอลกอฮอล์และโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ชายหลายเท่า และ คนท้องไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เด็กเกิดมาน้ำหนักน้อย และมีปัญหาต่อสุขภาพเด็ก มีการค้นพบว่าผู้หญิงร้อยละ 35 ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ชายเสียอีก

ผล ของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพผู้หญิงพบได้เหมือนกับผู้ชายแต่พบได้บ่อยกว่าและเป็นตอน อายุน้อยกว่า โรคตับจะพบว่าหลังดื่มไม่นานผู้หญิงจะเป็นโรคตับอักเสบได้เร็วและตายจากโรค ตับแข็ง สมองของผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์จะมีขนาดเล็กกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม ผลต่อหัวใจหากดื่มปริมาณ 1-2หน่วยแอลกอฮอล์ก็สามารถป้องกันโรคหัวใจและหากดื่มมากก็จะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจ วาย มีรายงานว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นมะเร็งเต้านมได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม มีรายงานว่าผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์มักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรง เช่นการทุกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน

TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน