x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

ติดต่อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ อันดับ1

ประกันภัยทำไมจึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในการวัดไม่เท่ากฏหมาย

ประกันภัยทำไมจึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในการวัดไม่เท่ากฏหมาย

ประกันภัยทำไมจึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในการวัดไม่เท่ากฏหมาย?

เพราะ พ.ร.บ.จราจรทางบกถนนหลวง เป็นกฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด และป้องปรามคนเมาที่คิดจะขับขี่ อีกทั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น จึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้เป็นขั้นต่ำคือ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หากเกินนี้จะมีความผิดและมีโทษตามกฎหมาย 

ส่วนกรณีของกฎหมายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการประกันภัยอย่างเต็มที่ จึงกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้สูงพอสมควร โดยกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ไม่เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากเกินกว่าปริมาณที่กำหนดดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย 

แต่ในส่วนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่ผู้ประสบภัยจากรถควรได้ รับ เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เพียงใดก็ตาม ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยทุกกรณี

TK-ALCOHOL.COM

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

เลื่อนขึ้นบน