สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

เครื่องวัดแอลกอฮอล์ TK-75S

เครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัส TK-75S เครื่องวัดแอลกอฮอล์โฉมใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกัน
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ TK-75S
จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: